Welkom op de website van OSO

Het Bestuur

De Dirigent

Repertoire

Contact

Het Oosterhouts Symfonie Orkest is een enthousiast amateurorkest met zo'n 40 leden.

De ambitie van het orkest is om op een hoog en voor amateurs speelbaar niveau, klassiek en eigentijds symfonisch werk te spelen. Om dit hoge niveau te handhaven wordt wekelijks gerepeteerd onder leiding van de professionele dirigent Carlo Nabbe.

Daarnaast willen we jonge talenten een podium bieden om concertervaring op te doen. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, worden jaarlijks drie tot vijf openbare concerten gegeven.

Vacatures

Volgend concert

OSO vrienden

Leden