Welkom op de OSO Website

Welkom op de site van het OSO Symfonieorkest!Het symfonieorkest is een enthousiast amateurorkest met op dit moment zo'n 40 actieve leden. De ambitie van het orkest is om op een hoog en voor amateurs speelbaar niveau klassieke en eigentijdse symfonische werken te spelen. Om dit hoge niveau te handhaven wordt wekelijks gerepeteerd onder leiding van de professionele dirigent Carlo Nabbe. Daarnaast willen we jonge talenten een podium bieden om concertervaring op te doen. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, worden jaarlijks drie tot vijf openbare concerten gegeven.


We hopen u te kunnen begroeten bij één van onze concerten. Maar u bent ook altijd van harte welkom om binnen te lopen tijdens een repetitie van het orkest.


Zondagmiddag 14 april 2024 vond ons Voorjaarsconcert 2024 plaats. En dat was deze keer een heel bijzonder concert! Het orkest werd uitgebreid met bijna 50, veelal jonge leerlingen, zowel uit Tilburg als uit Breda. Gezien de brede publieke belangstelling moesten we uitwijken naar een andere locatie in Breda. En wel "Podium Zandberg58", voorheen de Sacramentskerk, gelegen aan de Zandberglaan 58 te Breda.


Ons eerstvolgend concert zal plaatsvinden op zondagmiddag 10 november 2024. Over de inhoud kunnen we nog niet veel zeggen. Maar dat het weer een bijzonder concert zal gaan worden, staat vast. Locatie: Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mgt. Nolensplein 1 te Breda. Houd onze website in de gaten!


Wij repeteren iedere donderdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) van 20.00u tot 22.30u in de Wegwijzer, Steendorpstraat 2 te Breda. Nieuwe leden (vooral strijkers) zijn van harte welkom. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan bent u van harte welkom tijdens onze repetities!