Vacatures en Contributie

Vacatures

Strijkers, blazers en slagwerkers

Spelen in een orkest als het Oosterhouts Symfonie Orkest betekent dat er eisen worden gesteld aan een aspirant lid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen blazers en strijkers. Elke blazerssectie is klein en aan de blazers worden andere eisen gesteld dan aan strijkers die in grotere secties opereren. Een blazer moet als solist kunnen optreden en een strijker moet in teamverband kunnen opereren en hoeft niet de potentie te hebben als solist op te treden.

Blazers

Het aantal blazers in het orkest is afhankelijk van de omvang het orkest. Op dit moment wordt er naar gestreeft voor ieder blaasinstrument een eerste en een tweede blazer te hebben. Maar soms is een tweede persoon op een eerste of tweede partij heel prettig. Op dit moment kent de houtgroep een goede bezetting, maar is er wel behoefte aan koperblazers (trompet, trombone, hoorn en bastuba).
Het aspirant-lid krijgt een begeleider uit de sectie toegewezen. Dit is in de regel de eerste blazer van de desbetreffende sectie. Na vier tot zes weken wordt besloten of het aspirant-lid deel uit kan gaan maken van het orkest.

Strijkers

Het aspirant-lid krijgt een begeleider uit de sectie toegewezen. Dit is in de regel de aanvoerder van de sectie. Het aspirant-lid speelt een projectperiode (voorbereiding van een concert) mee. Voor de uitvoering wordt in samenspraak met de dirigent besloten of het aspirant-lid deel uit gaat maken van OSO en of hij/zij met uitvoeringen mee kan doen of nog niet. 

Slagwerkers

Hoewel de componisten niet altijd één of meerdere slagwerkpartijen in hun compositie hebben opgenomen, missen we op dit moment zeker een paukenist(e). De vereniging beschikt over een goede paukenset.  

 

Contributie

De contributie (2021) bedraagt € 220 per jaar. Voor leden tot 18 jaar bedraagt de contributie € 110 per jaar.