Vacatures en Contributie

Vacatures

Strijkers en blazers

Toelatingsprocedure Het bestuur hecht eraan dat het aannemen van nieuwe leden zo objectief mogelijk gebeurt met als doel het open karakter en muzikaal niveau van het orkest te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Daarom wordt over het aannemen van aspirant-leden besloten door een ad hoc toelatingscommissie die bestaat uit de dirigent, een lid van het bestuur (bij voorkeur muziek-professioneel) en de leider/aanvoerder van de sectie waarin het aspirant-lid speelt. Leeftijd is geen beslissende factor bij de toelating van aspirant-leden, maar kan meewegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen blazers en strijkers. Elke blazerssectie is klein en aan de blazers worden andere eisen gesteld dan aan strijkers die in grotere secties opereren. Een blazer moet als solist kunnen optreden en een strijker moet in teamverband kunnen opereren en hoeft niet de potentie te hebben als solist op te treden.

Blazers

Het aspirant-lid krijgt een begeleider uit de sectie toegewezen. Dit is in de regel de eerste blazer van de desbetreffende sectie. Na vier tot zes weken wordt door de toelatingscommissie besloten of het aspirant-lid deel uit kan gaan maken van het orkest.

Strijkers

Het aspirant-lid krijgt een begeleider uit de sectie toegewezen. Dit is in de regel de aanvoerder van de sectie. Het aspirant-lid speelt een projectperiode (voorbereiding van een concert) mee. Voor de uitvoering wordt door de toelatingscommissie besloten of het aspirant-lid deel uit gaat maken van OSO en of hij/zij met uitvoeringen mee kan doen of nog niet. Het bestuur conformeert zich aan de beslissing van de toelatingscommissie. Wanneer deze niet unaniem is, zal het bestuur op basis van gesprekken zijn mening vormen en dit aan de muziekcommissie meedelen. Bij blijvende verdeeldheid beslist het bestuur.

Contributie

De contributie (2021) bedraagt € 220 per jaar. Voor leden tot 18 jaar bedraagt de contributie € 110 per jaar.