Vrienden en Sponsoren

Het OSO voert een actief sponsor- en vriendenbeleid. We zoeken contact met het zaken- en bedrijfsleven. De financiële bijdrage aan het orkest van de sponsors en van de vrienden is een zeer welkome aanvulling op de contributie en de culturele subsidie van de gemeente Oosterhout. Hierdoor zijn wij in staat het muzikale niveau hoog te houden en kunnen we een breed programma aanbieden.

 
Vrienden dragen jaarlijks tot € 120 en sponsors minimaal € 120 bij aan het orkest.

Vriendenconcert
Voor de vrienden en sponsors wordt jaarlijks een feestelijk vriendenconcert georganiseerd. Dit is op een gewone repetitieavond waarbij de aanwezigen betrokken worden bij het proces om de 40 amateurmusici te laten klinken als een goed orkest.

Vrijkaarten voor vrienden en sponsors en vermelding van sponsornaam
Onze waardering voor de maatschappelijke betrokkenheid van vrienden en sponsors brengen we tot uiting door het geven van vrijkaarten voor concerten en het opnemen van de sponsornaam in het programmaboekje en op de website.

De vrijkaartenregeling, gebaseerd op een entreebedrag van € 10:

Vrienden Aantal vrijkaarten beschikbaar gesteld :
   
Voor bijdragen van  30 tot  59 euro per jaar 1 kaart per jaar
,,             ,,         ,,    60  ,,   89    ,,    ,,     ,, 2 kaarten per jaar
,,             ,,         ,,    90  ,,  119   ,,    ,,     ,, 3      ,,      ,,     ,,
   
Sponsoren  
   
Voor    bijdragen van 120 tot 149  euro per jaar 4 kaarten per jaar
,,             ,,       ,,    150  ,,   179    ,,    ,,     ,, 5      ,,      ,,     ,,
,,             ,,       ,,    180  ,,   209    ,,    ,,     ,, 6      ,,      ,,     ,,
,,             ,,       ,,    210  ,,   239    ,,    ,,     ,, 7      ,,      ,,     ,,
,,             ,,       ,,    240  en meer 8      ,,      ,,     ,,
   

Wanneer we genoodzaakt zijn bij zeer speciale concerten die extra geld kosten, de entreeprijs  te verhogen, wordt met vrienden en sponsors een reductie afgesproken.

Indien gewenst kunnen sponsors vermeld worden in het programmaboekje, terwijl bovendien in overleg en afhankelijk van de donatie, gekeken kan worden naar bv. een  reclame bij de optredens. Tegen betaling kunnen ook zwart-witadvertenties in de programmaboekjes (A5-formaat) worden geplaatst:

  • kwart pagina:  € 20
  • halve pagina:  € 40
  • hele pagina:    € 60

Aanmelden als vriend en sponsor kan per e-mail naar onze 'vriendencoördinator'  Jan-Hein Broekman, e-mail: janheinbroekman@planet.nl.

Het IBANnummer van het Oosterhouts Symfonie Orkest is NL43 ABNA 0521 1313 16 
ten name van OSO te Oosterhout.